06 -December -2016 - 03:48
Strona głównaZakład Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie jest zakładem budżetowym Gminy Olsztyn i działa na podstawie uchwały nr XII/125/95 Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia 21 czerwca 1995 r. z późniejszymi zmianami oraz statutu zakładu budżetowego.


Menu

Aktualności

RATUJMY NAJSTARSZE OLSZTYŃSKIE NEKROPOLIE! POBIJMY UBIEGŁOROCZNY WYNIK! 1...
Aplikacja mobilna do wyszukiwania osób pochowanych na Olsztyńskich Cmentarzach:...
Uprzejmie zawiadamiamy, że uległ zmianie numer rachunku bankowego zakładu.Prosimy o...
Wjazdy na cmentarze komunalne w okresie "Wszystkich Świętych"

Inne cmentarze

 1. Cmentarz wojenny niemiecki
 2. Cmentarz wojenny rosyjski
 3. Cmentarz na Tracku
 4. Cmentarz w Posortach
 5. Cmentarz w Gutkowie
Strona główna PDF Drukuj Email

O Zakładzie Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie

Zakład Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie jest zakładem budżetowym Gminy Olsztyn i działa na podstawie uchwały nr XII/125/95 Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia 21 czerwca 1995 r. z późniejszymi zmianami oraz statutu zakładu budżetowego, nadanego Uchwałą Rady Miasta Olsztyn nr XLI/519/05 z dnia 23 lutego 2005 r.

Zarząd Miasta Olsztyna przekazał ZCK:

w trwały zarząd:

 • Cmentarz Komunalny przy ul. Porzecznej w Olsztynie,
 • Cmentarz Komunalny koło Dywit,
 • Miejski Dom Przedpogrzebowy Nr 1 przy ul. Poprzecznej 9B w Olsztynie,
 • Miejski Dom Przedpogrzebowy Nr 2 przy ul. Mariańskiej 2 w Olsztynie

w administrację:

 • Cmentarz św. Józefa, przy ul. Rataja,
 • Cmentarz św. Jakuba, przy ul. Wojska Polskiego,
 • Cmentarz św. Jana Nepomucena przy ul. Sielskiej,
 • Cmentarz wojenny z I i II Wojny Światowej przy ul. Szarych Szeregów,
 • Cmentarz Ofiar Terroru Hitlerowskiego przy ul Baczewskiego

Przedmiotem działania Zakładu Cmentarzy Komunalnych jest zarządzanie gminnymi obiektami funeralnymi, a przede wszystkim:

 • zarządzanie cmentarzami komunalnymi i miejskimi domami przedpogrzebowymi,
 • racjonalna gospodarka powierzchnią grzebalną,
 • prowadzenie ewidencji zmarłych pochowanych na cmentarzach komunalnych,
 • utrzymanie porządku, czystości i zieleni na cmentarzach,
 • utrzymanie w dobrym stanie technicznym, sanitarnym i estetycznym terenów, obiektów i urządzeń cmentarnych,
 • tworzenie koncepcji rozwoju cmentarzy komunalnych zgodnie z założeniami strategii rozwoju Miasta Olsztyn,
 • czynności administracyjne,
 • realizacja zadań w zakresie opieki nad cmentarzami zamkniętymi,
 • realizacja zadań zleconych Gminie dotyczących opieki nad cmentarzami wojennymi