Jesteś tutaj: Start / Kontakt

Kontakt

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zakład Cmentarzy Komunalnych
Poprzeczna 9B
10 - 281 Olsztyn

e-mail:   biuro@zck.olsztyn.pl
tel.:        (89) 526 97 02 (Poprzeczna), (89) 526 67 24 (Dywity)
faks:      (89) 535 80 68 (Poprzeczna), (89) 526 67 24 (Dywity)

Informacja:     
Uprzejmie zawiadamiamy, że uległ zmianie numer rachunku bankowego zakładu.
Od dnia 01.02.2018 r. prosimy o dokonywanie wpłat na nowy rachunek w banku PKO BP S.A.:
07 1020 3541 0000 5402 0290 8986

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Zakład Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie z siedzibą w Olsztynie
  przy ul. Poprzecznej 9B,
 2. dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych Zakładu na podstawie Art. 23 ust. 1, 2, 3 i 4 oraz Art. 27 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 3. dane osobowe będą archiwizowane w Zakładzie zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67),
 4. osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania,
 5. osoba, której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile odrębne przepisy nie wymagają dalszej ich archiwizacji,
 6. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przez administratora jest obowiązkowe w przypadku czynności administracyjnych związanych z pochówkiem,
 7. w sytuacji innej niż wskazana w pkt 6) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku odmowy podania danych w zakresie wymaganym przez administratora sprawa nie będzie podlegała rozpatrzeniu,
 8. osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO), gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 

Formularz kontaktowy

KontaktTwój numer IP: 54.80.97.221 | ec2-54-80-97-221.compute-1.amazonaws.com |

W celu utrudnienia rozsyłania spamu przez automaty, proszę rozwiązać proste zadanie matematyczne.
Dla przykładu: 2+1 daje 3.


Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-12-22
Data publikacji:2016-12-22
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:7215