Jesteś tutaj: Start / Polityka prywatności

Polityka prywatności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że:

  1. administratorem danych osobowych jest Zakład Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie z siedzibą w Olsztynie przy ul. Poprzecznej 9B,
  2. dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych Zakładu na podstawie Art. 23 ust. 1, 2, 3 i 4 oraz Art. 27 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
  3. dane osobowe będą archiwizowane w Zakładzie zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67),
  4. osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania,
  5. osoba, której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile odrębne przepisy nie wymagają dalszej ich archiwizacji,
  6. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przez administratora jest obowiązkowe w przypadku czynności administracyjnych związanych z pochówkiem,
  7. w sytuacji innej niż wskazana w pkt 6) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku odmowy podania danych w zakresie wymaganym przez administratora sprawa nie będzie podlegała rozpatrzeniu,
  8. osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO), gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Serwis internetowy nie udostępnia osobom trzecim informacji pochodzących z formularzy kontaktowych umieszczonych w serwisie, poczty e-mail przesyłanej bezpośrednio chyba że stosowny organ administracji publicznej lub sąd wystąpi o ich udostępnienie.

Wszelkie dane osobowe lub instytucji pochodzące z formularzy kontaktowych w tym serwisie lub poczty e-mail przesyłanej bezpośrednio nie są przedmiotem obrotu handlowego.

Niektóre elementy serwisu mogą wykorzystywać cookies (małe pliki wysyłane do komputera użytkownika identyfikując go do wykonania określonej operacji). Przykład: zmiana wielkości lub kontrastu czcionki. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę.

Nie odpowiadamy za politykę prywatności serwisów, do których prowadzą linki z tego serwisu

Zbieramy i analizujemy dane wynikające z logów systemowych.

Jako propagatorzy idei dostępności i użyteczności stron internetowych w Internecie dokładamy wszelkich starań aby nasz serwis był maksymalnie bezpieczny dla użytkowników.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-12-22
Data publikacji:2016-12-22
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:804