Przetargi zakończone

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Ogłoszenie o zamówieniu - Urządzenie Cmentarza Dywity - I etap

28 czerwca 2017

Informacja o unieważnieniu postępowania

12 lipca 2017

Olsztyn, dnia 12.07.2017 r.

 

 

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

 

Znak sprawy: ZCK-TE-341-4-285/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Urządzenie frontowej reprezentacyjnej części cmentarza komunalnego „Dywity” przy ul. Wadąskiej 11 w Olsztynie.

 

 

Zakład Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie, na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy Pzp zawiadamia o unieważnieniu postępowania.

 

UZASADNIENIE

 

Do upływu terminu składania ofert, tj. do 12.07.2017 r. do godz. 1000 wpłynęły następujące oferty:

Nr oferty/

Firma  i adres wykonawców, którzy złożyli oferty  w terminie

Cena ofert

Okres gwarancji i rękojmi

Wykonawcy

(zł brutto)

(m-cy)

1

Konsorcjum firm: Zakład

Usług Inwestycyjnych „Inwest – Serwis” Wojciech Grochowski – lidewr „Inwest – Serwis”, Sp. z o. o. – partner

ul. Polna 19, 10-086 Olsztyn

1.464.022,96

60

 

Kwota, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1.205.400,00 (brutto).

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp – „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”.

                                                                                                                       p.o. Dyrektor

                                                                                       Zakładu Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie

                                                                                                             Zbigniew Kot

                      (-)

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na "I etap urządzenia frontowej, reprezentacyjnej części cmentarza komunalnego "Dywity" przy ul. Wadąskiej 11 w Olsztynie

17 lipca 2017

I-ETAP URZĄDZENIA FRONTOWEJ, REPREZENTACYJNEJ CZĘŚCI CMENTARZA KOMUNALNEGO „DYWITY” PRZY UL. WADĄSKIEJ 11 W OLSZTYNIE

7 czerwca 2017

I-ETAP PRZEBUDOWY ALEI GŁÓWNEJ NA CMENTARZU KOMUNALNYM PRZY UL. POPRZECZNEJ 9B W OLSZTYNIE

7 czerwca 2017

Wyjaśnienia treści SIWZ - I-ETAP PRZEBUDOWY ALEI GŁÓWNEJ NA CMENTARZU KOMUNALNYM PRZY UL. POPRZECZNEJ 9B W OLSZTYNIE

12 czerwca 2017
Przejdź do - Informacja z otwarcia ofert w dniu 20.06.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert w dniu 20.06.2017 r.

20 czerwca 2017

Zawiadomienie o wynikach postępowania - I-etap przebudowy alei głównej na cmentarzu komunalnym przy ul. Poprzecznej 9B w Olsztynie.

21 czerwca 2017

                                                                                                                                        

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o wynikach postępowania - I-etap przebudowy alei głównej na cmentarzu komunalnym przy ul. Poprzecznej 9B w Olsztynie.

Informacja o unieważnieniu przetargu

23 czerwca 2017

Dozorowanie obiektów i mienia na cmentarzach komunalnych przy ul. Poprzecznej 9B i ul. Wadąskiej 11 w Olsztynie.

31 października 2017

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:0000-00-00
Data publikacji:0000-00-00
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1477