Przetargi zakończone

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji o wartości poniżej 30 000 Euro - przygotowanie postępowania i doradztwo transakcyjne w zakresie prawnym i ekonomiczno- finansowym oraz technicznym - wybór partnera prywatnego

10 stycznia 2018

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Olsztyna, w imieniu którego działa:

Zakład Cmentarzy Komunalnych W Olsztynie

zaprasza

do udziału w postępowaniu przeprowadzanym w trybie negocjacji

o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro

na:

przygotowanie postępowania i doradztwo transakcyjne w zakresie prawnym 
i ekonomiczno- finansowym oraz technicznym na etapie postępowania związanego 
z wyborem partnera prywatnego dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji Wielofunkcyjnego Domu Przedpogrzebowego w Olsztynie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, planowanego do realizacji z udziałem inwestorów prywatnych.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

12 stycznia 2018

Przetarg z ogłoszeniem o wartości poniżej 30.000 Euro na:

1. Opracowanie projektu budowlanego wykonawczego i planu zagospodarowania terenu na budowe kolumbariów na cmentarzu komunalnym przy ul. Poprzecznej 9B w Olsztynie.

2. Sprawowanie nadzoru autorskiego.

Data publikacji:

12.01.2018 r.

Termin składania ofert:

18.01.2018 r.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA - doradztwo PPP

21 lutego 2018

Ogłoszenie przetargu na wykonanie remontu ogrodzenia zewnętrznego na cmentarzu komunalnym przy ul. Poprzecznej 9B w Olsztynie

7 marca 2018

Zakład Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie ogłasza przetarg o wartości poniżej 30 000 euro na wykonanie remontu ogrodzenia zewnętrznego na cmentarzu komunalnym przy ul. Poprzecznej 9B w Olsztynie.

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na budowę dwóch kolumbariów na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Poprzecznej 9B w Olsztynie

9 kwietnia 2018

Zakład Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie ogłasza przetarg nieograniczony na budowę dwóch kolumbariów na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Poprzecznej 9B w Olsztynie.

Termin składania ofert: 24.04.2018 r. godz. 10:00

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTEPOWANIA

Ogłoszenie przetargu na "Opracowanie dokumantacji projektowej na remont alei główmej na cmentarzu komunalnym przy ul. Wadąskiej 11 w Olsztynie".

4 czerwca 2018

Zapraszamy do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na remont alei głównej na cmentarzu komunalnym przy ul. Wadąskiej 11 w Olsztynie".

Termin składania ofert: do dnia 12.06.2018 r. do godz. 10:00.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "Remont alei głównej na cmentarzu komunalnym przy ul. Wadąskiej 11 w Olsztynie"

13 lipca 2018

Zakład Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie ogłasza przetarg nieograniczony na "Remont alei głównej na cmentarzu komunalnym przy ul. Wadąskiej 11 w Olsztynie".

Termin składania ofert: do 31.07.2018 r.

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Ogłoszenie o zamówieniu - Urządzenie Cmentarza Dywity - I etap

28 czerwca 2017

Informacja o unieważnieniu postępowania

12 lipca 2017

Olsztyn, dnia 12.07.2017 r.

 

 

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

 

Znak sprawy: ZCK-TE-341-4-285/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Urządzenie frontowej reprezentacyjnej części cmentarza komunalnego „Dywity” przy ul. Wadąskiej 11 w Olsztynie.

 

 

Zakład Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie, na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy Pzp zawiadamia o unieważnieniu postępowania.

 

UZASADNIENIE

 

Do upływu terminu składania ofert, tj. do 12.07.2017 r. do godz. 1000 wpłynęły następujące oferty:

Nr oferty/

Firma  i adres wykonawców, którzy złożyli oferty  w terminie

Cena ofert

Okres gwarancji i rękojmi

Wykonawcy

(zł brutto)

(m-cy)

1

Konsorcjum firm: Zakład

Usług Inwestycyjnych „Inwest – Serwis” Wojciech Grochowski – lidewr „Inwest – Serwis”, Sp. z o. o. – partner

ul. Polna 19, 10-086 Olsztyn

1.464.022,96

60

 

Kwota, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1.205.400,00 (brutto).

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp – „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”.

                                                                                                                       p.o. Dyrektor

                                                                                       Zakładu Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie

                                                                                                             Zbigniew Kot

                      (-)

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na "I etap urządzenia frontowej, reprezentacyjnej części cmentarza komunalnego "Dywity" przy ul. Wadąskiej 11 w Olsztynie

17 lipca 2017

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:0000-00-00
Data publikacji:0000-00-00
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1881