Przetargi zakończone

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

ZCK-TE-341-1-14/2017                                                                                                                                                                                                                 Olsztyn dnia 23.01.2017 r.Dotyczy: postępowania o zamówieniu publicznym przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Dozorowanie obiektów i mienia na cmentarzach komunalnych przy ul. Poprzecznej 9B i przy ul. Wadąskiej 11 w Olsztynie.

Zawiadomienie o wynikach postępowania.

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. , poz. 2164 poz. 2164) zawiadamiam iż w postępowaniu na dozorowanie obiektów i mienia na cmentarzach komunalnych przy ul. Poprzecznej 9B i przy ul. Wadąskiej 11 w Olsztynie przeprowadzonym przez Zakład Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie, za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez Wykonawcę:

Konsorcjum: 1. ATUT Agencja Ochrony Osób i Mienia, Sp. z o.o., 10-547 Olsztyn, ul. Kajki 10/12a.

 1. ATUT Agencja Ochrony Osób i Mienia – Krzysztof Lenkiewicz, 10-547 Olsztyn, ul. Kajki 10/12a.

Uzasadnienie

Oferta złożona przez Konsorcjum: 1. Agencja Ochrony Osób i Mienia, Sp. z o.o., 10-547 Olsztyn, ul. Kajki 10/12a.

 1. Agencja Ochrony Osób i Mienia – Krzysztof Lenkiewicz, 10547 Olsztyn , ul. Kajki 10/12a.

uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert określony w siwz:

 1. Cena – waga kryterium                                                            - 60% - 60 pkt.
 2. Posiadanie własnej stacji monitorowania alarmów                                                            - 10% - 10 pkt.
 3. Posiadanie kanału radiowego umożliwiającego używanie radiowych urządzeń nadawczych lub nadawczo – odbiorczych

pracujących w służbie radiokomunikacyjnej ruchomej lądowej typu dyspozytorskiego                                                                    - 15% - 15 pkt.

 1. Posiadania własnej załogi interwencyjnej na terenie miasta Olsztyna                                                            - 15% - 15 pkt.

 

Nr oferty

 

Firma lub Nazwisko oraz adres oferenta

 

Kryterium nr 1

„cena oferty”

(zł. brutto)

 

Pkt.

 

Kryterium nr 2

„Posiadanie własnej stacji monitorowania alarmów”

 

Pkt.

Kryterium nr 3

„Posiadanie kanału radiowego umożliwiającego używanie radiowych urządzeń nadawczych”

 

Pkt.

Kryterium nr 4

„posiadanie własnej załogi interwencyjnej na terenie miasta Olsztyna”.

 

Pkt.

 

Łącznie

1

Agencja Ochrony Osób i Mienia GROM Sp. z o.o., 10-273 Olsztyn, ul. Jagiellońska 46

 

1.197.58,14

 

52,67

 

nie posiada

nie przyznano punktów

 

nie posiada

nie przyznano punktów

 

nie posiada

nie przyznano punktów

 

52,67

2

Konsorcjum:

1. ATUT Agencja Ochrony Osób i

Mienia, Sp. z o.o., 10-547

Olsztyn, ul. Kajki 10/12a.

2. ATUT Agencja Ochrony Osób i

Mienia – Krzysztof Lenkiewicz,

10-547 Olsztyn, ul. Kajki 10/12a.

 

 

 

1.050.891,04

 

 

 

60,00

 

 

 

posiada

 

 

 

10,00

 

 

 

posiada

 

 

 

15,00

 

 

 

posiada

 

 

 

15,00

 

 

 

100,00

3

 

KIK Systemy Ochrony Sp. z o.o. 10-524 Olsztyn,

ul. Partyzantów 64

 

1.060.886,80

 

59,,43

 

posiada

 

10,00

 

nie posiada pozwolenia radiowego na korzystanie z kanału radiowego.

 

0,00

 

posiada

 

15,00

84,43

Oferta została odrzucona art.  89 ust. 1 pkt 7b

- nie wniesiono wadium

 

Dyrektor

       Zakładu Cmentarzy Komunalnych

 

 

 

 

Informacja z otwarcia ofert z dnia 20.01.2017 r.

Zamawiający: Zakład Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie.

 

Nazwa nadania zamówienia: Dozorowanie obiektów i mienia na cmentarzach komunalnych przy

 1. Poprzecznej 9B i ul. Wadąskiej 11 w Olsztynie.

 

Nr postępowania: ZCK-TE-341-1-14/2017

 

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (zł.):  870.266,88 zł. (netto),

  1.070.428,26 zł. (brutto).

Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.02.2017 r. do dnia 31.12.2019 r. – 35 m-cy.

 

 

Nr ofert/

Wykona- wcy

 

Firma i adres wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie

Kryterium nr 1

„Cena oferty”

(złotych brutto)

Kryterium nr 2

Posiadanie własnej stacji monitorowania alarmów

Kryterium nr 3

Posiadanie kanału radiowego umożliwiającego używanie radiowych urządzeń nadawczych

Kryterium nr 4

 Posiadanie własnej załogi interwencyjnej na terenie miasta Olsztyna

1

Agencja Ochrony Osób i  Mienia GROM, Sp. z o.o.

10-273 Olsztyn, ul. Jagiellońska 46

1.197.058,14

nie posiada

nie posiada

nie posiada

2

Konsorcjum:

1.      ATUT Agencja Ochrony Osób i Mienia Sp. z o.o. – lider konsorcjum, 10-547 Olsztyn, ul. Kajki 10/12

2.      ATUT Agencja ochrony Osób i Mienia – Krzysztof Lenkiewicz, 10-547 Olsztyn, ul. Kajki 10/12a

1.050.891,04

posiada

posiada

posiada

3

KIK Systemy Ochrony Sp. z o.o., 10-524 Olsztyn,

ul. Partyzantów 64

1.060.886,80

posiada

posiada

posiada

 

                                                                                                                                                                                                                             Dyrektor

                                                                                                                                                                                                        Zakładu Cmentarzy Komunalnych

                                                                                                                                                                                                                       Edmund Rauba

                                                                                                                                                                                                                                  (-)

Artykuły

I-ETAP URZĄDZENIA FRONTOWEJ, REPREZENTACYJNEJ CZĘŚCI CMENTARZA KOMUNALNEGO „DYWITY” PRZY UL. WADĄSKIEJ 11 W OLSZTYNIE

7 czerwca 2017

I-ETAP PRZEBUDOWY ALEI GŁÓWNEJ NA CMENTARZU KOMUNALNYM PRZY UL. POPRZECZNEJ 9B W OLSZTYNIE

7 czerwca 2017

Wyjaśnienia treści SIWZ - I-ETAP PRZEBUDOWY ALEI GŁÓWNEJ NA CMENTARZU KOMUNALNYM PRZY UL. POPRZECZNEJ 9B W OLSZTYNIE

12 czerwca 2017
Przejdź do - Informacja z otwarcia ofert w dniu 20.06.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert w dniu 20.06.2017 r.

20 czerwca 2017

Zawiadomienie o wynikach postępowania - I-etap przebudowy alei głównej na cmentarzu komunalnym przy ul. Poprzecznej 9B w Olsztynie.

21 czerwca 2017

                                                                                                                                            Olsztyn dnia 21.06.2017 r.

 

 

Zawiadomienie o wynikach postępowania

 

 

Znak sprawy: ZCK-TE-341-2-246/2017

Dotyczy: postępowania o zamówieniu publicznym przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: I-etap przebudowy alei głównej na cmentarzu komunalnym przy ul. Poprzecznej 9B w Olsztynie.

Przy otwarciu ofert została ogłoszona informacja o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie zamówienia tj. 430.944,23 PLN (brutto). Po dokonaniu szczegółowej analizy środków na sfinansowanie zamówienia, została zwiększona kwota zamówienia do wysokości 445.673,02 PLN do ceny najkorzystniejszej oferty.

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) zawiadamiam iż w postępowaniu na przebudowę alei głównej  na cmentarzu komunalnym przy ul. Poprzecznej 9B w Olsztynie przeprowadzonym przez Zakład Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie, za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Budowlane, „SANBUD” Sp. z o.o., 10-420 Olsztyn,        ul. Stalowa 4.

Uzasadnienie

Oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Budowlane „SANBUD” Sp. z o.o., 10-420 Olsztyn, ul. Stalowa 4 uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert określony w SIWZ:

 1. Cena – waga kryterium - 60% - 60 pkt.
 2. Skrócony termin wykonania zamówienia - 40% - 40 pkt.

 

Nr oferty

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres oferenta

 

Cena oferty z VAT w PLN

 

Pkt.

Okres gwarancji i rękojmi

(m-cy)

 

Pkt.

 

Łącznie

1

STRABAG Sp. z o.o., Al. Marsz. J. Piłsudskiego 76, 10-450 Olsztyn

 

477.156,36

 

56,04

 

60

 

40,00

 

96,04

2

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Budowlane, „SANBUD”, Sp. z o.o.,

10-420 Olsztyn,

ul. Stalowa 4

 

 

445.673,02

 

 

60,00

 

 

60

 

 

40,00

 

 

100,00

3

SKANSKA S. A.

ul. Budowlana 1,

80-298 Gdańsk

 

505.346,02

 

52,91

 

60

 

40,00

 

92,91

 

                                                                                                                                     p.o. Dyrektora

                                                                                                         Zakładu Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie

                                                                                                                                     Zbigniew Kot

                                                                                                                                             ( - )

 

Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Informacja o unieważnieniu przetargu

23 czerwca 2017

Makroniwelacja terenu na cmentarzu komunalnym „Dywity” - wyniki postepowania

Makroniwelacja terenu na cmentarzu komunalnym „Dywity” - otwarcie ofert

Przetargi zakończone 2013-2016

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:0000-00-00
Data publikacji:0000-00-00
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:534