Ogłoszenie o naborze na stanowisko Konserwator - ogrodnik

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

21 sierpnia 2019

Zakład Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie ogłasza nabór na stanowisko

Konserwator - ogrodnik

 

Wymiar czasu pracy: 1 etat               

Rodzaj umowy: umowa o pracę

 

Wymagania:

 • wykształcenie: min. zawodowe;
 • doświadczenie zawodowe: min. 5 lat stażu pracy
 • prawo jazdy kat. B;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Zakres głównych obowiązków:

 • Wykonywanie drobnych prac remontowo-konserwacyjnych związanych z utrzymaniem w ruchu ciągłym urządzeń i instalacji elektrycznych, sanitarnych, wodociągowych i CO na obiektach ZCK;
 • Wykonywanie drobnych remontów oraz napraw sprzętu i wyposażenia pomieszczeń;
 • Bieżąca konserwacja i naprawa zewnętrznej letniej sieci wodociągowej na cmentarzach;
 • Bieżąca naprawa ogrodzenia na cmentarzach;
 • Bieżące uzupełnianie trwałego oznakowania kwater i rzędów na cmentarzach;
 • Wykonywanie wg potrzeb drobnych prac pielęgnacyjnych w zakresie utrzymania terenów zielonych;
 • Wykonywanie interwencyjnych prac porządkowych na terenie cmentarzy.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV z opisem dotychczasowego doświadczenia zawodowego,
 • dotychczasowe świadectwa pracy lub inne dokumenty potwierdzające historię zatrudnienia,
 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

 

Informujemy, że przesyłając dokumenty aplikacyjne wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na zasadach określonych w załączonej klauzuli informacyjnej.

 

Sposób aplikacji (dowolny z poniższych):

 • pocztą elektroniczną na adres: biuro@zck.olsztyn.pl
 • pocztą tradycyjną na adres: Zakład Cmentarzy Komunalnych, ul. Poprzeczna 9B, 10-281 Olsztyn
 • osobiście w siedzibie Zakładu Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie przy ul. Poprzecznej 9B pok. 11
  od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00
 • Termin składania dokumentów: do dnia 30.08.2019 r.

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-08-21
Data publikacji:2019-08-21
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Marta Bernat
Liczba odwiedzin:923