Oświadczenie o dostępności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zakład Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.zck.olsztyn.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.zck.olsztyn.pl

Data publikacji strony internetowej: 22.12.2016 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 22.12.2016 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- brak sugestii poprawnego wypełnienia pól formularza kontaktowego,

- brak informacji o formacie pobieranego pliku,

- po powiększeniu widoku strony do 200% względem rozmiaru standardowego, niezbędne jest przesunięcie widoku strony w poziomie.

Oświadczenie sporządzono dnia 31.03.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Zakładu Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Marta Bernat,adres poczty elektronicznej biuro@zck.olsztyn.eu.  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Zakład Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie, ul. Poprzeczna 9B, 10-281 Olsztyn

Do budynku prowadzi jedno wejście od strony ul. Poprzecznej. Przy wejściu znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Budynek jest jednokondygnacyjny. Sala obsługi klienta znajduje się na wprost wejścia. W korytarzu po prawej stronie od wejścia znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Do budynku może wejść osoba z psem asystującym.

Zakład Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie, ul. Wadąska 11 (cmentarz "Dywity")

Do budynku biurowego prowadzi jedno wejście od strony alei głównej cmentarza. Przy wejściu znajdują się dwa stopnie, brak podjazdu dla niepełnosprawnych ruchowo. Budynek jest jednokondygnacyjny. Do budynku może wejść osoba z psem asystującym.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-12-22
Data publikacji:2016-12-22
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2547