Znani i zasłużeni

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 1. Apanasewicz Ryszard (1940-2001) miłośnik i hodowca  psów,  międzynarodowy sędzia kynologiczny Kw 12-2-15+16
 2. Bałtroczyk Andrzej (1938-1999) dziennikarz     Kw. G40-2-46
 3. Barabasz Feliks (1919-1982) działacz społeczno-     gospodarczy, bankowiec Kw. 16B-4-10+11
 4. Białuński Grzegorz (1967-2018), prof. dr hab., Prorektor ds. Kadr Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; Kw. 42/36/2
 5. Biedrzycki Andrzej (1966-2017) - piłkarz i trener związany z klubem Stomil
 6. Bieńko Genowefa ( 1916 –2007) nauczycielka historii,     pochodziła z Leningradu. W 1944 roku ze Związku Radzieckiego trafiła do Afryki ,w polskiej osadzie w Ugandzie uczyła historii, geografii, matematyki.
 7. Boehm Jan Szczepan (1929-1986) nauczyciel muzyki Kw. 4a-4-2+27
 8. Bogucka - Olkowska Irena (1925-2017) nauczycielka śpiewu w Państwowej Średniej Szkole Muzycznej, wychowawczyni wielu pokoleń śpiewaków, członkini Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków, KW 19/4/70
 9. Bojarski Jan Jerzy  (1925-2002) organizator harcerstwa  na Warmii i mazurach – działacz spółdzielczości, poseł na  Sejm Kw 45-14-2
 10. Borkowski Tadeusz Jan (1922-2001) kanonik warm. Kw. 33-1-4+5
 11. Bonusiak Edward (1937-1969) dziennikarz.    Kw. 33-1-69+70+71
 12. Okęcka-Bromkowa  Maryna  (1922-2003) dziennikarka, poetka, pisarka i dokumentalistka, wyróżniona Złotym Mikrofonem  Kw. 10A-2-2
 13. Browiński Czesław (1911-1972) prawnik,  prezydent Olsztyna Kw. 21-1b-5+6
 14. Bublewicz Marian (1950-1993) kierowca rajdowy. Kw. 14B-2R-7
 15. Burczyk Stefan (1924-2014) aktor teatralny i filmowy, reżyser, pedagog, odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski; Kw. 10A/R2/6
 16. Burski Jerzy (1914-1979) nauczyciel, działacz, Kw. 1-2-2+3
 17. Bukowski Jerzy (1929-2002) bankowiec,  prezydent Olsztyna  Kw. 10A-1-1
 18. Buśko Renata (1928 - 2017) Muzealniczka, wiceprezes Stowarzyszenia Rodzina Ponarska, członkini oddziału AK i Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, KW 19B/3/8
 19. Cekała Marek (1963-2002) zasłużony policjant Kw 31-19-12
 20. Chomin Michał (1885-1966) nauczyciel, historyk Kw. 11-
 21. Czarnecki Jan (1919-1979) generał brygady Kw. 1-2-1
 22. Czerniecki Edward (1924-2012) pułkownik, odznaczony m.in. Orderem Virtuti Militari i Orderem Odrodzenia Polski, Prezes Związku Inwalidów Wojennych miasta Olsztyn; Kw. 10A/R2/14
 23. Czerwiński Mieczysław (1902-1973) dziennikarz . Kw14-1+2
 24. Czerwiński Ryszard (1937-2010) artysta fotografik; Kw. 10A/R2/11
 25. Dębski - Dzundza Jan (1903-1967) nauczyciel, redaktor.  Kw11-6-32+33
 26. Dadlez Julian (1893-1979) artysta malarz,  oficer kampanii wrześniowej Kw. 4a-1-2
 27. Donimirski Olgierd (1913-2004) społecznik, kombatant, odznaczony m .in. Medalem Rodła jeszcze podczas trwania II wojny światowej, został pierwszym starostą powiatu olsztyńskiego,  Kw. 2-3-44+45
 28. Faruga Andrzej (1934-2018), prof. dr hab., na Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie piastował stanowiska Kierownika katedry, Dziekana i Prorektora, Doktor Honoris Causa Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, Prezes Stowarzyszenia Absolwentów UWM, odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski; Kw. 10A/2U/3
 29. Flis Stanisław (1902-1976) lekarz, historyk medyczny  Kw. 2-7-52
 30. Frenszkowski Klemens (1899-1964) urzędnik  pocztowy  Kw. 6-8-4+5
 31. Frudko Teresa (1927-2001) bibliotekarka st. kustosz  Kw. 14B-3-9
 32. Garglinowicz Izabella (1903-1986) pianistka, Kw. 2A-1-10
 33. Gączowski Tadeusz (1905-1968) nauczyciel, działacz  oświatowy Kw. 1-1-27
 34. Gąsiewski Ernest, Wacław (1931-2002) Nestor sędziów piłki nożnej na Warmii i Mazurach
  Kw 6-6-42
 35. Gelewski Tadeusz Maria (1922-2002) profesor zwyczajny Kw.19B-2-7
 36. Głuszczak Bohdan (1936-2016) aktor i reżyser, dyrektor Olsztyńskiej Pantomimy Głuchych, pracownik dydaktyczny UWM, profesor sztuk teatralnych; Kw. 10A/2U/7
 37. Gotowiec Marian (1913-1973)  rektor WSR w Kortowie Kw. 16B-3-7+8
 38. Grot-Teszner Otylia (1909-1990) wychowawczyni przedszkoli przed 1939r,
 39. działaczka. Kw 4A-1-13
 40. Grędziński Henryk (1957-1994) sprywatyzował PGM, założyciel Stow. ”Kużnica” Kw. 3B-1-30
 41. Herman Czesław (1909-2000) prawnik, muzyk. Kw. 21-3-22+23
 42. Ilkiewicz Jan(1916-1969) artysta malarz, pedagog Kw21-12-5
 43. Jabłonowski Zbigniew (1934-2008) biolog i parazytolog, profesor nauk przyrodniczych;sportowiec, działacz AZS, działacz polonijny, Kw. 10A/R2/8
 44. Jabłoński Józef (1935-2012), pułkownik, odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim OOP; Kw. 10A/R2/13
 45. Jankowski Eugeniusz (1936-2017) malarz, grafik, plakacista, architekt wnetrz, autor sgraffitów na kamienicach olsztyńskiej starówki, KW 23/5/1
 46. Jarosz Witold (1926-1996) prawnik, dyrektor Oddz. Woj. NBP Kw. 23-10-G5
 47. Jesionowski Mieczysław (1924-2007) nestor sportów motorowych, wicemistrz Polski w 1953 r., organizator dziesiątek imprez motocyklowych, wychowawca i nauczyciel. Kw 46-20-13
 48. Jestadt Jan Jakub (1917 - 1974) ksiądz dr teologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, kanonik Kapituły Kolegiackiej w Dobrym Mieście, prałat Jego Świątobliwości, profesor Wyższego Seminarium Duchownego "Hosianum" w Olsztynie. Kw. 36-R3-15
 49. Jeziołowicz Franciszek  (1917-2006) filolog - germanista  dydaktyk i wychowawca młodzieży. Kw. 10A-2-7
 50. Juran Jolanta (1941-2017) redaktorka, animatorka kultury, społeczniczka, wieloletnia felietonistka Gazety Olsztyńskiej i pracownik Wojewódzkiego Domu Kultury i Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, KW 39/3/5
 51. Jutrzenka-Trzebiatowski Antoni (1938-2015) biolog, botanik i fitosocjolog, profesor nauk biologicznych, nauczyciel akademicki UWM w Katedrze Botaniki i Ochrony Przyrody, senator I kadencji; Kw. 10A/11/6
 52. Kadenacy Kazimierz (1901-1992) - siostrzeniec Marszałka Piłsudskiego, odznaczony „Medalem za wojnę 1920 r.", honorowy członek Olsztyńskiego Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej
 53. Kalinowski Kazimierz (1906-1977) profesor ART. Kw. 15-14-3+4
 54. Karbownik Władysław (1924- 2007) organizator przystani Warmii i Yacht Klubu Polskiego, którego był honorowym komandorem, pierwszy kierowca tramwaju w Olsztynie w1946r.
 55. Kawula Stanisław (1939-2014), prof. zw. dr hab., Rektor dwóch kadencji Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie, odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski; Kw. 10A/3B/3
 56. Klonowski Alfons Franciszek (1914-1968) etnolog, etnograf. Kw. 17-2-8+9
 57. Knosała Ryszard (1907-1945) nauczyciel szkół  polskich na Warmii. Kw.  4A-1-1
 58. Knosała Władysława (1908-1997) nauczycielka, działaczka oświatowa Kw. 4A-1-1
 59. Kochanowski Eugeniusz (1925-1980) artysta malarz. Kw. 38-14-1+2
 60. Kostyra Henryk, (1945-2017), prof. dr hab., rektor Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego, odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski; Kw. 10A/2U/9
 61. Koziełło-Poklewski Bohdan Jerzy (1934-2002) historyk,  profesor. UWM Kw. 41-G1-2
 62. Kozłowski Marian (1936-2014), prof. dr hab., naukowiec, nauczyciel akademicki, polityk, poseł na Sejm I kadencji, senator V kadencji; Kw. 10A/2U/2
 63. Krauze Leszek (1925-1981) - zasłużony dla rozwoju rolnictwa Warmii i Mazur - hodowli roślin i nasiennictwa oraz hodowli zwierząt, a także rozwoju łowiectwa w tym regionie, kw. 2A/1/12
 64. Kruk Erwin (1941-2017) – ps. "Marek Doski", pisarz, poeta, dziennikarz, publicysta i tłumacz, działacz na rzecz zachowania kultury mazurskiej, senator I kadencji, honorowy obywatel Olsztyna i Olsztynka, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis", Doktor Honoris Causa UWM; Kw. 5/6/31
 65. Krygier Mieczysław (1935-2010) działacz oświatowy; Kw. 10A/R2/10
 66. Kuzia Władysław (1906-1975) lekarz, spec. w zakresie  mikrobiologii i epidemiologii. Kw. 17-11-26+27
 67. Langowska Grażyna (1947-2009) poseł na Sejm w 1989 r. RP i 1997 r. Kurator Oświaty, działaczka NSZZ„Solidarność” aresztowana 24.12.1981r.
 68. Larski Zdzisław Bogumił (1919 - 2015) prof. dr hab., wirusolog, nauczyciel akademicki ART w Olsztynie. Kw. 4A-R1-6
 69. Lengowski Michał (1873-1967) działacz warmiński, poeta ludowy. Kw. 6-5-10+11
 70. Leonhard Władysław (1923-1979) ekonomista, dyrektor OZOS. Kw. 13B-1-1
 71. Linder Jadwiga Zuzanna  (1904-2005) humanistka, społecznik, pedagog, nauczyciel, Honorowy Obywatel  Olsztyna. Kw. kolubarium-II-25
 72. Łobocki Józef (1946-2004)  piłkarz OKS Olsztyn, OZOS i Stomil, szkoleniowiec- trener tego klubu. Kw. 10A-1-2
 73. Łukaszewski Antoni Stanisław (1899-1976) nauczyciel ,  założyciel gimnazjów, bibliotekarz. Kw13-3-41
 74. Łukomski Edmund (1945-2014), współtwórca Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Olsztynie oraz pierwszy przewodniczący Tymczasowego Zarządu Regionu Warmińsko-Mazurskiego Solidarności, internowany w latach 1981-1982 w ośrodku odosobnienia w Iławie i Kwidzynie, kw. 10A-R2-14a
 75. Magdziarz Bronisław (1935-2006) Ksiądz- Prałat Budowniczy Świątyni Matki  Kościoła. Kw 2-2-2
 76. Martuszewski Edward (1921-1982) dziennikarz,  historyk. Kw. 2A-1-17
 77. Markunas Jan (1917-2007) nauczyciel, żołnierz Armii Polskiej na Zachodzie, organizator powojennego w Olsztynie Liceum Komunikacyjnego, długoletni wizytator nadzorujący szkolnictwo w Kuratorium Okręgu Szkolnictwa Kw. 41-11-3
 78. Marzewski Lucjan (1943-2015) prof., kompozytor, chórmistrz, wykładowca olsztyńskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Uniwersytetu Warmińsko -Mazurskiego w Olsztynie, 20 lat pełnił również funkcję kierownika muzycznego w Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie; Kw. 10A/3B/1
 79. Mączkowski Henryk (1936-1973) malarz, projektował Planetarium w Olsztynie Kw. 35-1-21
 80. Miarczyński Waldemar (1927-2019), ps. "Waldek", podczas Powstania Warszawskiego był starszym strzelcem, dowódcą drużyny w pułku „Baszta”, kompanii K-3, za bohaterską postawę otrzymał najwyższe polskie odznaczenie wojenne – order Virtuti Militari; Kolumbarium III/15
 81. Michalski Edward (1921 - 2017) architekt, satyryk, rysownik, karykaturzysta, KW 21/R1/11
 82. Michalski Ryszard (1950-2015) prof. dr hab. inż., Dziekan Wydziału Nauk Technicznych UWM w Olsztynie, odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski; Kw. 10A/12/7
 83. Molenda Julian (1925-1989) inżynier budowlany Kw. 12B-2-3
 84. Moroz Stanisław (1925-2007) fotoreporter „Głosu Olsztyńskiego”, robił zdjęcia do „Życia
 85. Olsztyńskiego” i „Naszej Wsi”, przedstawiciel Centralnej Agencji Fotograficznej. Kw. 10A-R2-251
 86. Muchlado Wojciech Jerzy (1921-1992) choreograf,  Kw. 8B-2-8
 87. Murawa Feliks (1906-1990) dziennikarz, poeta, Kw. 2A-8-34+35
 88. Moszyński Władysław (1922-2001) dziennikarz, Kw 40-13-27+2849
 89. Małek Karol (1898-1969) działacz, pisarz mazurski  Kw. 13B-5-1+2+3
 90. Maksay Jan (1919-1972) lekarz medycyny. Kw. 13B-4-1
 91. Milewski Zygmunt (1913-1993) redaktor , dziennikarz  Kw. 35-4-19
 92. Najder Aleksander (1913-1986) – pierwszy kierownik cmentarza przy ul. Poprzeczna Kw. 26-R3-7
 93. Oleksik Klemens (1915-1992) poeta, prozaik, redaktor. Kw. 11B-2-6
 94. Olszewski Przemysław (1913-1972) profesor, z zakresu limnologii i hydrochemii Kw22-1a-17
 95. Olszewski Stanisław (1948-2015), zawodnik motocrossowy i rajdowy, trener, sędzia, działacz sportowy, wielokrotnie honorowany odznaczeniami sportowymi; Kw. 10A/3B/2
 96. Ostojski Tadeusz (1925-2008) wieloletni redaktor naczelny Radio Olsztyn , pisarz, znakomity tłumacz literatury niemieckojęzycznej   Kw 31-16-4
 97. Pacer Kazimierz (1911-1998) nauczyciel, działacz oświatowy. Kw. G2-1-3
 98. Panas Henryk (1912-1985) prozaik, redaktor, wydawca, nauczyciel . Kw.G40-7-37
 99. Parys Eugeniusz (1929-2002) lekarz chirurg, wieloletni ordynator Oddziału Chirurgii Szpitala      MSW i A  Kw 19-4-47
 100. Pawlik Zofia (1926-2006) zasłużony pedagog- wychowawca młodzieży, wieloletni dyrektor
 101. Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Olsztynie   Kw. 10A-2u-1
 102. Pawluk Tadeusz (1928-1996) kanonik ,profesor zwyczajny , infułat. Kw. 31G-1G-12
 103. Pawliczak Stanisław (1937-1983) dziennikarz radiowy  i telewizyjny. Kw.4A-2-5
 104. Piechocki Witold Edward (1922-1987) prawnik, pisarz opisujący Olsztyn, tłumacz, literat. Kw2A-4-23+24
 105. Pimpicki Mieczysław (1913-2008) lekarz chirurg, pionier medycyny sportowej, oficer Armii Krajowej, honorowy obywatel Olsztyna    Kw 39-1-7
 106. Pieniężny Seweryn- senior (1864-1905) drukarz, redaktor, Kw. 4A-1-1
 107. Pieniężny Joanna (1867-1929) działaczka warmińska, redaktor. Kw. 4A-1-1
 108. Pieniężny Władysław (1880-1940) redaktor, działacz oświatowy, Kw. 4A-1-1
 109. Pieniężny Seweryn-junior (1890-1940) wydawca, redaktor, publicysta, działacz narodowy, Kw. 4A-1-1
 110. Pieniężny Wanda  (1897-1967) działaczka społeczno-oświatowa, żona Seweryna – juniora. Kw. 4A-1-1
 111. Pierechod Bogdan (1945-2021) przewodniczący Rady Miasta Olsztyna w latach 1994-1998 i 2001-2002, KOL. XV/8
 112. Piotrowski Florian (1898-1973) lekarz, chirurg, w roku 1945 utworzył Szpital Kolejowy.Kw.36-8-1+2
 113. Plichta Małgorzata (1964-2010) wybitna gimnastyczka, wielokrotna mistrzyni Polski, zawodniczka kadry narodowej, trenerka; Kw. 10A/R2/9
 114. Popowicz Juliusz (1923-1996) w latach 1975-1981 rektor WSP Kw. 8A-20-10
 115. Rojek Józef Jacek (1939-2015) ps. "Jacek Mróz", poeta, eseista, prozaik, tłumacz, malarz i rysownik; Kw. 10A/2U/6
 116. Rojek Zbigniew (1954-2011) muzyk, kompozytor, artysta kabaretowy, współtwórca zespołu Kaczki z Nowej Paczki; Kw. 10A/R2/12
 117. Różycki Marek (1938-2004) prezydent Olsztyna w latach 1977-1990, z wykształcenia inż. melioracji Kw.10A-1-3
 118. Sawlewicz Stanisław (1898-1977), uczestnik działań zbrojnych I i II wojny światowej, odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari, kw. 31/1G/4
 119. Skok Gerard (1930-1987) działacz polityczny, literat. .Kw. 4A-5-24
 120. Skrobacki Andrzej (1928-1992) lekarz - analityk, historyk medycyny .Kw. 21-15-10
 121. Skurpski Hieronim (1914-2006) wybitny artysta malarz Kw. 8A-2-9
 122. Smerek Mirosław (1935-1995) artysta malarz, nauczyciel. Kw43-2-1
 123. Sosnowska Joanna Katarzyna (1968-2018), posłanka na Sejm III i IV kadencji, radna Rady Miasta Olsztyna w latach 2006-2010; Kw. 10A/2U/5
 124. Stramkowska Ludwika (1889-1974) działaczka polska na Warmii. Kw. 3-1-51
 125. Stramkowska Pelagia (1915-2006) wielka postać „Gazety Olsztyńskiej”, rozprowadzała polskie książki , pomagała polskim jeńcom , po wojnie wraz  z Wandą Pieniężną organizowała stołówkę. Od 1975r. prowadziła księgarnię przy ul. Lanca. Kw. 8A-13-11
 126. Syska Henryk (1920-2000) publicysta, działacz oświatowy literat. Kw. 3B-1-2
 127. Śmietana Zbigniew (1942-2012) prof. dr hab. nauk technicznych w zakresie technologii i chemii żywności, odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim OOP; Kw. 10A/3B/5
 128. Śniady Włodzimierz (1937-2008) twórca Rajdu „Kormoran” Kw 13-14-13-14
 129. Szmyt Ryszard (? – 2007) rzeźbiarz, pedagog w Państwowym Liceum Plastycznym w Olsztynie, zaprojektował i wykonał kolumnę Orła Białego i pomnik Kopernika Kw 10A-3a-1
 130. Szczekin – Krotow Włodzimierz (1884-1969) profesor na ART. Kw. 21-8-30+31
 131. Szczepańska - Dac Barbara (1948 - 2017) Pracownik Wydziału Kultury i Departamentu Kultury samorządu wojewódzkiego, związana z z kultura Olsztyna i regionu, KW 49U/9/6
 132. Śnieżko-Szafnaglowa Eugenia (1897-1981) aktorka, reżyser. Kw. 6-2-63+64
 133. Świątecki Mirosław (1930-1996) nauczyciel, dziekan Wydz. Humanistycznego WSP. Kw9A-1-3
 134. Śleszyński Andrzej (1955-2004) dziennikarz radiowy Kw. 10A-1U -1
 135. Tarapacka-Kowalska Lubomira (1941-2002) aktorka Teatru S. Jaracza. Kw. 10A-3-5
 136. Tyrolski Ryszard (1932-1989) dziennikarz „Gazety Olsztyńskiej”  Kw. 13B-3-9+10
 137. Trepanowski Tadeusz (1918-1989) artysta fotografik. Kw. 49-1-48
 138. Tulibacki Witold (1945-2006) filozof Kw25-R-39+40
 139. Turkowski Leonard (1914-1985) poeta, prozaik, dziennikarz, nauczyciel. Kw. 12B-1-15+16
 140. Tryniszewski Eugeniusz (1930-1991) historyk, dziennikarz Kw. ALB-Pstr.-G-20
 141. Urbanek Roman (1930-1988) muzyk, pedagog, dyrygent.Kw.2A-6-23+24
 142. Wachowski  Ryszard Władysław (1930-1985) rzeźbiarz, Kw. 42-R1-14+1
 143. Wakar Andrzej (1920-1995) dziennikarz, historyk, literat ,wydawca. Kw. 22-R1-21
 144. Wanic Dominik (1904-1971) profesor, prorektor WSP. Kw. 26-R1-1+2
 145. Wiśniewski Antoni (1903-1973) nauczyciel, wykładał łaciny, grekę, język Kw. 35-16-1+2
 146. Wolski Ryszard (1947-2008) muzyk, pedagog, inspektor orkiestry symfonicznej, działacz społeczny; Kw. 10A/R2/7
 147. Wołos Aleksander (1934-2014) pracownik naukowo-dydaktyczny, malarz, grafik, rzeźbiarz, rysownik, karykaturzysta, Kw. 10A/3B/4
 148. Wytrążek Bolesław (1907-1978) nauczyciel Kw. 31-10-11+12
 149. Zawadzki Eugeniusz (1925-1993) prac. resortu kultury Kw. AL. A4-G3-5
 150. Zientara-Malewska Maria (1884-1984) nauczycielka, poetka, działaczka warmińska. Kw. 5B-2-10
 151. Żarska Natalia (1906-2001) nauczycielka, honorowy obywatel Olsztyna. Kw. G43-9-20

 

Znani i zasłużeni dla Cmentarzy Olsztyńskich

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-12-23
Data publikacji:2016-12-23
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:8127