Za usługi świadczone w Miejskich Domach Przedpogrzebowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Załącznik do
Uchwały Nr XXXV/597/21
z dnia 30 czerwca 2021 r.

CENNIK OPŁAT

za korzystanie z cmentarzy komunalnych i Miejskich Domów Przedpogrzebowych od 15 lipca 2021 r.

VI. Opłaty za usługi świadczone w miejskich domach przedpogrzebowych (MDP)   
1 2 3
1. Przechowywanie zwłok w chłodni  MDP :  
  a)   za każdą rozpoczętą dobę, 60
  b)   przechowywanych na zlecenie prokuratora  (do wykonania sekcji zwłok):                                                                                           
        - do 3 dób nieodpłatnie
        - powyżej 3 dób - za każdą rozpoczętą dobę. 60
2. Przechowywanie pojedynczych szczątków ludzkich, tkanek i preparatów posekcyjnych powyżej 30 dni (na zlecenie prokuratury) za każdą dobę 10
3. Przechowywanie urny z prochami ( za każdą dobę ). 22
4. Udostępnienie kaplicy pogrzebowej do ceremonii pożegnalnej lub nabożeństwa „różańcowego” na czas   -  do 30 minut. 70
5. Udostępnienie pomieszczenia i urządzeń w celu przygotowania zwłok przez członków rodziny osoby zmarłej na czas 1 godz. 300
6. Wynajęcie sali sekcyjnej i narzędzi sekcyjnych do 2 godzin. 200
7. Pozostawienie odzieży po zmarłym w MDP do utylizacji. 6 / kg
8. Pozostawienie środków ochrony osobistej przez podmiot dokonujący ekshumacji, w przypadku nie posiadania przez ten podmiot zawartej innej umowy na odbiór odpadów medycznych / niebezpiecznych 6 /kg
9. Przygotowanie zwłok osoby zmarłej do pogrzebu w zakresie:  
  a) umycie 60
  b) golenie 11
  c) założenie blokad na otwory fizjologiczne 60
  d) ubieranie 60
  e) ułożenie ciała w trumnie 43
  f) obięcie paznokci 6
  g) uczesanie standardowe (fryzura codzienna) 11
  h) retuszowanie zasinień głowy i dłoni 11
  i) farbowanie włosów 120
  j) układanie włosów 54
  k) makijaż twarzy wg zlecenia 54
10. Wykonanie pomiarów zwłok przez pracowników MDP w celu dopasowania elementów odzieży 27
11. Czasowa balsamacja zwłok - zabieg powstrzymujący rozkład od 5 do 10 dni 54
12. Tanatopraksja (balsamacja) - zabieg w pełni powstrzymujący proces rozkładu. 270
13. Przygotowanie  zwłok  do kremacji, tj. usunięcie metalowych  elementów, urządzeń, protez  np.  rozruszników serca, szyn ortopedycznych, uzupełnień kości czaszki itp. 300
14. Rekonstrukcja ciała (w zależności  od stopnia jego uszkodzenia) .   Umowa o dzieło
     
  1. Opłaty za usługi zlecone przez gminę Olsztyn wynoszą 50 % w/w stawek.
  2. Przygotowanie zwłok do pogrzebu może wykonywać wyłącznie laborant zatrudniony w ZCK lub członkowie najbliższej rodziny (max. 2 osoby)  w obecności  tego laboranta.
  3. Opłaty za przygotowanie zwłok do pogrzebu zlecone po godzinie 1400 w przeddzień pogrzebu oraz w każdym czasie w dniu pogrzebu są wyższe o 50 %.
  4. W niedziele i święta nie są świadczone usługi w zakresie jakiegokolwiek przygotowywania zwłok - tanatokosmetyki, nie organizuje się "wystawień" w miejskich domach przedpogrzebowych oraz uroczystości pogrzebowych na cmentarzach.
  5. Rozliczanie opłat za zwrócone do dyspozycji ZCK miejsca grzebalne odbywa się po cenach wynikających z dokumentów zakupu

*Inhumacyjny - grób przeznaczony na pochowanie ciała w trumnie        

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:0000-00-00
Data publikacji:0000-00-00
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:6839