Za usługi świadczone w Miejskich Domach Przedpogrzebowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Załącznik do
Uchwały Nr XLI/677/22
z dnia 26 stycznia 2022 r.

CENNIK OPŁAT

za korzystanie z cmentarzy komunalnych i Miejskich Domów Przedpogrzebowych od 1 lutego 2022 r.

VII. Opłaty za usługi świadczone w miejskich domach przedpogrzebowych (MDP)   
1 2 3
1. Przechowywanie zwłok w chłodni  MDP :  
  a)   za każdą rozpoczętą dobę, 70
  b)   przechowywanych na zlecenie prokuratora  (do wykonania sekcji zwłok):                                                                                           
        - do 3 dób nieodpłatnie
        - powyżej 3 dób - za każdą rozpoczętą dobę. 70
2. Przechowywanie pojedynczych szczątków ludzkich, tkanek i preparatów posekcyjnych powyżej 30 dni (na zlecenie prokuratury) za każdą dobę 10
3. Przechowywanie urny z prochami ( za każdą dobę ). 25
4. Udostępnienie kaplicy pogrzebowej do ceremonii pożegnalnej lub nabożeństwa „różańcowego” na czas   -  do 30 minut. 80
5. Udostępnienie pomieszczenia i urządzeń w celu przygotowania zwłok przez członków rodziny osoby zmarłej na czas 1 godz. 300
6. Wynajęcie sali sekcyjnej i narzędzi sekcyjnych do 2 godzin. 250
7. Pozostawienie odzieży po zmarłym w MDP do utylizacji. 10 / kg
8. Pozostawienie środków ochrony osobistej przez podmiot dokonujący ekshumacji, w przypadku nie posiadania przez ten podmiot zawartej innej umowy na odbiór odpadów medycznych / niebezpiecznych 10 /kg
9. Przygotowanie zwłok osoby zmarłej do pogrzebu w zakresie:  
  a) umycie 60
  b) golenie 20
  c) założenie blokad na otwory fizjologiczne 60
  d) ubieranie 60
  e) ułożenie ciała w trumnie 50
  f) obięcie paznokci 10
  g) uczesanie standardowe (fryzura codzienna) 15
  h) retuszowanie zasinień głowy i dłoni 30
  i) farbowanie włosów 120
  j) makijaż twarzy wg zlecenia 60
10. Wykonanie pomiarów zwłok przez pracowników MDP w celu dopasowania elementów odzieży 30
11. Czasowa balsamacja zwłok - zabieg powstrzymujący rozkład od 5 do 10 dni 200
12. Tanatopraksja (balsamacja) - zabieg w pełni powstrzymujący proces rozkładu. 500
13. Przygotowanie  zwłok  do kremacji, tj. usunięcie metalowych  elementów, urządzeń, protez  np.  rozruszników serca, szyn ortopedycznych, uzupełnień kości czaszki itp. 300
14. Rekonstrukcja ciała (w zależności  od stopnia jego uszkodzenia) .   Umowa o dzieło
     
  1. Opłaty za usługi zlecone przez gminę Olsztyn wynoszą 50 % w/w stawek.
  2. Przygotowanie zwłok do pogrzebu może wykonywać wyłącznie laborant zatrudniony w ZCK lub członkowie najbliższej rodziny (max. 2 osoby)  w obecności  tego laboranta.
  3. Opłaty za przygotowanie zwłok do pogrzebu zlecone po godzinie 1300 w przeddzień pogrzebu oraz w każdym czasie w dniu pogrzebu są wyższe o 50 %.
  4. W niedziele i święta nie są świadczone usługi w zakresie jakiegokolwiek przygotowywania zwłok - tanatokosmetyki, nie organizuje się "wystawień" w miejskich domach przedpogrzebowych oraz uroczystości pogrzebowych na cmentarzach.
  5. Rozliczanie opłat za zwrócone do dyspozycji ZCK miejsca grzebalne odbywa się po cenach wynikających z dokumentów zakupu, pomniejszonych o koszty administracyjne: 7,5% kwoty zwracanej.

*Inhumacyjny - grób przeznaczony na pochowanie ciała w trumnie

**Warunki wydawania upoważnień określa $49 pkt 3 Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych w Olsztynie

***Wjazd dotyczący przygotowania grobu do pogrzebu: 1 wjazd do 1 pogrzebu - nieodpłatnie.       

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:0000-00-00
Data publikacji:0000-00-00
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:7485