Nabór na stanowisko: Konserwator - ogrodnik

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zakład Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie

ogłasza nabór na stanowisko

Konserwator - ogrodnik

 Wymiar czasu pracy: 1 etat                  Rodzaj umowy: umowa o pracę

 Wymagania:

 • wykształcenie: min. zawodowe;
 • doświadczenie zawodowe: min. 5 lat stażu pracy
 • mile widziane prawo jazdy kat. B;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • umiejętność obsługi narzędzi i urządzeń podstawowego wyposażenia warsztatowego;

 

Zakres głównych obowiązków:

 • Wykonywanie drobnych prac remontowo-konserwacyjnych związanych z utrzymaniem w ruchu ciągłym urządzeń i instalacji elektrycznych, sanitarnych, wodociągowych i CO na obiektach ZCK;
 • Wykonywanie drobnych remontów oraz napraw sprzętu i wyposażenia pomieszczeń;
 • Bieżąca konserwacja i drobne naprawy zewnętrznej letniej sieci wodociągowej na cmentarzach;
 • Bieżąca naprawa ogrodzenia na cmentarzach;
 • Bieżące uzupełnianie trwałego oznakowania kwater i rzędów na cmentarzach;
 • Wytyczanie kwater grzebalnych;
 • Wykonywanie wg potrzeb drobnych prac pielęgnacyjnych w zakresie utrzymania terenów zielonych;
 • Wykonywanie interwencyjnych prac porządkowych na terenie cmentarzy.

 Wymagane dokumenty:

 • CV z opisem dotychczasowego doświadczenia zawodowego,
 • dotychczasowe świadectwa pracy lub inne dokumenty potwierdzające historię zatrudnienia,
 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

Informujemy, że przesyłając dokumenty aplikacyjne wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na zasadach określonych w załączonej klauzuli informacyjnej.

 Sposób aplikacji (dowolny z poniższych):

 • pocztą elektroniczną na adres: biuro@zck.olsztyn.pl
 • pocztą tradycyjną na adres: Zakład Cmentarzy Komunalnych, ul. Poprzeczna 9B, 10-281 Olsztyn
 • osobiście w siedzibie Zakładu Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie przy ul. Poprzecznej 9B pok. 11
  od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00
 • Termin składania dokumentów: do dnia 18.05.2022 r.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:0000-00-00
Data publikacji:0000-00-00
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:7599