Prace budowlane

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Podstawowe wymagania przestrzegania prawa w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy podczas wykonywania robót budowlanych na cmentarzach.

  • Roboty ziemne mogą być wykonywane wyłącznie pod  nadzorem  osoby  posiadającej uprawnienia budowlane.
  • Prace w wykopach o głębokości większej niż 2 m powinny być wykonywane  przez co najmniej dwie osoby.
  • Do zejścia do wykopu o głębokości większej niż 1 m od poziomu terenu  należy używać drabin.
  • W przypadkach uzasadnionych względami  bezpieczeństwa wykop  należy  ogrodzić, oznakować a  nawet oświetlić i  szczelnie przykryć, w  sposób  uniemożliwiający wpadnięcie do wykopu.
  • Urobek powstały podczas wykonywania wykopów  należy składać w odległości nie mniejszej niż 60 cm od krawędzi  wykonywanego wykopu  obudowanego.
  • Za jakość i bezpieczeństwo wykonywanych prac  odpowiada   bezpośrednio  wykonawca i zleceniodawca.
  • Zakład Cmentarzy Komunalnych nie ponosi  odpowiedzialności za jakość i  bezpieczeństwo prac, których nie jest zleceniodawcą - wykonawcą.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-12-23
Data publikacji:2016-12-23
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3259