Prolongata

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Art.7 Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r.  o cmentarzach i chowaniu  zmarłych (Dz.U. Nr 23, poz. 295 z 2000 r. ze zm. ) stanowi, że:
1)    Grób nie może być użyty do ponownego  chowania przed upływem lat 20.
2)    Po upływie lat 20 ponowne użycie grobu nie może nastąpić, jeżeli jakakolwiek osoba  zgłosi zastrzeżenie przeciw temu i uiści opłatę przewidzianą za pochowanie zwłok. Zastrzeżenie to ma skutek na dalszych lat 20 i może być odnowione.
W związku z powyższym osoby opiekujące się grobami, po 20 latach od założenia grobu powinny dobrowolnie i bez wezwania zgłaszać się w siedzibie ZCK w Olsztynie przy ul. Poprzecznej 9b, w celu ustalenia opiekuna - dysponenta grobu na dalszy okres.
Pozornie proste reguły bardzo komplikują się gdy te same prawa do grobu przysługują więcej niż jednej osobie.
Obowiązuje zakaz samowolnego odstępowania miejsca grzebalnego komukolwiek, bez dopełnienia strony formalnej w Zakładzie Cmentarzy Komunalnych.

Jeżeli nie zostaną wniesione stosowne zastrzeżenia dotyczące zachowania grobu na dalszy okres, przez którąkolwiek z osób opiekujących się grobem, miejsca po tych grobach przejdą do dyspozycji ZCK i zostaną przeznaczone pod bieżące pochówki.

Zainteresowani powinni zgłaszać się z dokumentem tożsamości i dokumentem wystawionym na założyciela grobu tj. rachunkiem, fakturą, itp.

Kwota opłaty za miejsce pod grób jest liczona według stawki obowiązującej w dniu wnoszenia opłaty.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-12-23
Data publikacji:2016-12-23
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:4003