Zdrowie i bezpieczeństwo w pracy — rola medycyny pracy

medycyna pracy olsztyn

Każda osoba podpisująca z pracodawcą umowę o pracę w Olsztynie trafi do lekarza medycyny pracy. Stwierdzi on, czy nie zachodzą żadne przeciwwskazania zdrowotne do świadczenia pracy na stanowisku i w warunkach wskazanych przez pracodawcę. Dlaczego medycyna pracy jest tak ważnym elementem zapewnienia bezpiecznego i higienicznego zatrudnienia?

Zdrowie i bezpieczeństwo w pracy to prawo każdego pracownika 

Każda osoba nawiązująca stosunek pracy czy dopiero szukająca pracy w Olsztynie chciałaby pracować w zdrowych, higienicznych i bezpiecznych warunkach. Pracodawca, który zatrudnia pracownika i nie gwarantuje mu tak podstawowych praw, działa nielegalnie. Prawa do bezpiecznego i higienicznego środowiska w pracy dla każdego pracownika strzeże już sama Konstytucja RP. 

“Pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy” – dokładnie tak brzmi również zapis artykułu 15. Kodeksu pracy. W związku z koniecznością stworzenia bezpiecznych, zdrowych i higienicznych warunków pracy w każdym zakładzie, na pracodawcach spoczywa szereg bardziej szczegółowych obowiązków, które służą realizacji właśnie tego celu. Jak zatem pracodawca wdraża i zapewnia zasady BHP w swojej firmie? 

W jaki sposób pracodawca ma dbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników?

Jednym z podstawowych działań, zmierzających do stworzenia zdrowego stanowiska pracy, jest przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego, której pracodawca może dokonać samodzielnie lub przy pomocy ekspertów. Należy określić, co może zagrażać zdrowiu i życiu pracowników zajmujących poszczególne stanowiska pracy, a potem dążyć do wyeliminowania lub chociaż jak największego ograniczenia czynników, które zaprzeczają bezpiecznym i higienicznym warunkom zatrudnienia. 

Jako przykład można tu wskazać śliską podłogę w restauracji, przez którą pracownik naraża się na upadek i uraz. Środkiem ochrony może być na przykład solidne obuwie robocze minimalizujące ryzyko poślizgnięcia się. Pracodawcy muszą szkolić się z tego, jak dochować wszelkich zasad BHP w swoim zakładzie pracy. Ich obowiązkiem jest także organizowanie szkoleń swoim pracownikom. 

Nie wolno dopuścić do pracy osobę, która nie została gruntownie przeszkolona z wszelkich zasad BHP w danym miejscu zatrudnienia oraz nie posiadła wiedzy i umiejętności pozwalających jej na bezpieczne i higieniczne świadczenie pracy na danym stanowisku. Szkolenia BHP i instruktaże stanowiskowe to kolejne elementy zapewniające odpowiednie środowisko pracy. 

Pracodawca informuje również swoich pracowników o wszelkich czynnikach zagrażających ich zdrowiu oraz przekazuje, jak się przed nimi należycie chronić. W każdym zakładzie pracy są również wskazane osoby mające udzielać pierwszej pomocy w kryzysowych sytuacjach oraz zarządzać ewakuacją czy działaniami na przykład na wypadek wybuchu pożaru. 

Pracodawca ma obowiązek konsultować ze swoimi pracownikami zasady BHP panujące w firmie oraz otoczyć szczególną opieką pracowników młodocianych i niepełnosprawnych, a także zadbać o pracownice będące w ciąży lub karmiące piersią. Jeśli jakikolwiek pracownik ulegnie wypadkowi przy pracy, pracodawca uruchamia procedury mające pomóc w szczegółowej analizie i zapobieganiu podobnym wydarzeniom. 

lekarz medycyny pracy

Specjaliści ds. BHP — prawa ręka pracodawców dbających o bezpieczeństwo i higienę

Często nieustanne zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy wymaga dużych nakładów czasu, wdrażania konkretnych działań, pilnowania raz ustalonych standardów oraz dysponowania odpowiednią wiedzą. 

Dlatego w wielu firmach działają wewnętrzni lub zewnętrzni specjaliści ds. BHP lub nawet całe zespoły odpowiedzialne za to zagadnienie. Pomagają one pracodawcom spełniać ich obowiązek prawny i są po to, aby dany zakład pracy był bezpieczny, zdrowy i higieniczny dla każdego pracownika. 

Lekarze medycyny pracy w Olsztynie — gwarancja zdrowia i bezpieczeństwa w pracy

Niezmiernie ważnym elementem zagwarantowania bezpiecznych, zdrowych i higienicznych warunków pracy są także badania lekarskie. Pracodawca nie może dopuścić do pracy osoby, która nie uzyskała orzeczenia lekarza medycyny pracy, w którym ten stwierdził, że dany pracownik nie wykazuje żadnych zdrowotnych przeciwwskazań do świadczenia pracy na danym stanowisku i w warunkach opisanych w skierowaniu na badania. 

Lekarz medycyny pracy zleca pracownikowi odpowiednie badania, w zależności od rodzajów zagrożeń, z jakimi osoba zatrudniona może zetknąć się na swoim stanowisku. Na przykład jedynym czynnikiem ryzyka wielu pracowników biurowych jest praca przed monitorem komputera przez dłużej niż 4 godziny dziennie. 

Jeśli mowa o takich warunkach pracy, zasadne są badania wzroku, które stwierdzą, czy pracownik istotnie może świadczyć pracę przed ekranem komputera. Każda osoba zatrudniona na umowie o pracę podlega wstępnym, okresowym i kontrolnym badaniom lekarza medycyny pracy, które pomagają stwierdzić, czy stan zdrowia danego pracownika, również po kilku latach wykonywania zawodu, wciąż pozwala na kontynuowanie świadczenia pracy. 

Nikogo nie trzeba utwierdzać w przekonaniu, jak ważną rolę w zapewnieniu bezpiecznych, zdrowych i higienicznych warunków pracy pełnią lekarze medycyny pracy w Olsztynie. Kieruje się do nich każdy pracownik, którego miejscem zatrudnienia jest Olsztyn. Lekarz medycyny pracy jest w stanie zlecić adekwatne badania i przeanalizować ich wyniki. 

Wyobraźmy sobie sytuację, w której pewien kandydat na pracownika budowlanego ma ukryte problemy kardiologiczne, o których nie wie. Jeśli rozpocząłby ciężką pracę fizyczną na budowie bez konsultacji z lekarzem medycyny pracy, w skrajnym wypadku mógłby nawet doznać zawału serca. Właśnie dlatego w zagwarantowaniu bezpiecznych warunków pracy kluczową rolę odgrywają również lekarze. Medycyna pracy w Olsztynie to dziedzina stojąca na straży zdrowia każdego pracownika. 

Polecamy: Kolumbarium – co to jest i jaki jest jego koszt?

Olsztyn — lekarz medycyny pracy

Jednym z bardziej znanych ośrodków zdrowia, w których wykonuje się badania medycyny pracy, jest Poliklinika Olsztyn. Dokładnie jest to Poradnia Medycyny Pracy i Badań Profilaktycznych Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie. 

Poliklinika Olsztyn mieści się przy Alei Wojska Polskiego 37. W całym mieście z usług lekarza medycyny pracy można skorzystać także w prywatnych gabinetach i ośrodkach zdrowia. Najpierw konieczne jest jednak skierowanie na badania wystawiane przez pracodawcę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *