Cerkiew pod wezwaniem Opieki Matki Bożej w Olsztynie to prawosławna cerkiew parafialna, która należy do […]