Ekshumacja zwłok: co to jest, cena, przepisy

ekshumacja zwłok

Ekshumacja zwłok i szczątków ludzkich nie jest przeprowadzana zbyt często, więc w związku z nią może pojawić się sporo pytań. W tym artykule postaramy się odpowiedzieć na te najczęściej zadawane. Zachęcamy do przeczytania!

Ekshumacja – co to jest?

Ekshumacja polega na wydobyciu zwłok i szczątków z miejsca ich spoczynku w celu przeprowadzenia określonych badań bądź też przeniesienie ich w inne miejsce. Procesu tego podejmuje się firma pogrzebowa, najczęściej z inicjatywy rodziny zmarłego.

Przeprowadzenie ekshumacji można wykonać na dwa sposoby:

 • Po upływie 10 lat od pochówku, ciało zmarłego zostaje wydobyte razem z resztkami trumny, a później umieszczone jest w nowej trumnie;
 • W okresie do 10 lat od pogrzebu (jeśli ciało nie uległo mineralizacji), zmarły zostaje wydobyty wraz z trumną, a ta umieszczana jest w specjalnej skrzyni, która umożliwi transport do nowego miejsca spoczynku. Następnie trumnę z ciałem wyjmuje się ze skrzyni i umieszcza w nowym grobie.

Warto dodać, że najczęstszą motywacją do przeprowadzenia ekshumacji lub nawet kilku na raz jest uporządkowanie grobu rodzinnego, wielopokoleniowego, jego komasacja w jednym miejscu. Ma to miejsce, zwłaszcza gdy pogrzeby członków rodziny odbyły się w różnych miejscach na terenie kraju lub za granicą. Za taką decyzją może też stać zmiana miejsca zamieszkania opiekuna lub opiekunów grobu. 

Przeczytaj też: Ile kosztuje miejsce na cmentarzu? | Jak sprawdzić datę pogrzebu?

Ekshumacja a przepisy

Jak podaje rozporządzenie Ministra Zdrowia z 23 marca 2011 r., ekshumacja może być dokonana:

 • na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok za zezwoleniem właściwego inspektora sanitarnego;
 • na zarządzenie prokuratora lub sądu,
 • na podstawie decyzji właściwego inspektora sanitarnego w razie zajęcia terenu cmentarza na inny cel.

Wymieniona wyżej ustawa precyzuje także, że ekshumacji dokonuje się w terminie od 16 października do 15 kwietnia

Wniosek o ekshumację zwłok i szczątków składa się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i powinien on zawierać między innymi:

 • prośbę o wydanie zgody na ekshumację,
 • uzasadnienie,
 • przyczynę zgonu potwierdzoną odpowiednim dokumentem urzędowym,
 • miejsce obecnego i przyszłego pochówku,
 • dane firmy pogrzebowej.

Jednocześnie musimy pamiętać, że złożenie wniosku nie jest równoznaczne z uzyskaniem zezwolenia na przeprowadzenie tego procesu, a my możemy się z tą odmową nie zgodzić. W takim wypadku warto złożyć odwołanie do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem państwowego Inspektora Sanitarnego.

Ile kosztuje ekshumacja zwłok?

Tak naprawdę trudno jest jednoznacznie określić koszty ekshumacji zwłok, ponieważ zależne są one od wielu czynników, takich jak:

 • data pochowania ekshumowanych szczątków oraz ich ilość,
 • forma pochówku (czy była to trumna, czy urna),
 • miejsce, z którego ekshumowane są szczątki oraz nowe miejsce przeznaczenia,
 • opłaty związane z rezerwacją miejsca na cmentarzu.

O konkretnych kwotach możemy dowiedzieć się z informacji dostępnych w pobliskim renomowanym domu pogrzebowym.

Jak przebiega ekshumacja zwłok?

Niektórzy chcieliby wiedzieć także, jak wygląda przebieg ekshumacji od strony formalnej. Można go streścić w siedmiu krokach:

 1. Ustalenie cmentarza, na którym spocznie ciało i omówienie szczegółów w jego administracji.
 2. Powiadomienie Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który wydaje zgodę na ekshumację.
 3. Zgłoszenie się do wybranego zakładu pogrzebowego.
 4. Uzyskanie zgody od administracji cmentarza, na którym do tej pory spoczywało ciało.
 5. Wysłanie informacji do nowego cmentarza o terminie ekshumacji.
 6. Odbiór karty zgonu i dostarczenie jej do administracji cmentarza.
 7. Przeprowadzenie ekshumacji.